برنامه بازی های لیگ برتر, جام خلیج فارس, برنامه لیگ برتر, برنامه بازی های جام خلیج فارس, برنامه بازی ها, لیگ برتر ایران, جام خلیج فارس ایران, برنامه, بازی های جام خلیج فارس

 

 

قرعه‌کشی لیگ برتر در فصل ۹۲ ـ ۹۱ برنامه کامل این مسابقه‌ها تعیین شد. نیم فصل نخست لیگ برتر فوتبال روز ۱۸ آذر به پایان می‌رسد و از اول و دوم دی نیز دور برگشت رقابت‌ها آغاز خواهد شد.

 برنامه لیگ برتر ایران ، جام خلیج فارس

برنامه بازی های لیگ برتر ، جام خلیج فارس

 

هفته اول، ۲۹ و ۳۰ تیر

نفت آبادان ـ پرسپولیس

استقلال تهران ـ آلومینیوم هرمزگان

گهر درود لرستان ـ ملوان بندر انزلی

سپاهان اصفهان ـ مس کرمان

تراکتورسازی تبریز ـ سایپای کرج

صبای قم ـ پیکان تهران

فجر سپاسی ـ ذوب آهن اصفهان

داماش گیلان ـ فولاد خوزستان

نفت تهران ـ راه آهن تهران

هفته دوم، ۳ و ۴ مرداد

آلومینیوم هرمزگان ـ داماش گیلان

ملوان ـ نفت آبادان

فولاد خوزستان ـ سپاهان

پرسپولیس ـ فجر سپاسی

ذوب آهن ـ صبای قم

سایپا ـ استقلال

راه آهن ـ گهر درود

مس کرمان ـ نفت تهران

پیکان ـ تراکتورسازی تبریز

هفته سوم، ۹ و ۱۰ مرداد

داماش گیلان ـ پیکان

فجر سپاسی ـ نفت آبادان

فولاد خوزستان ـ سایپا

نفت تهران ـ آلومینیوم هرمزگان

صبای قم ـ ملوان

گهر زاگرس ـ پرسپولیس

تراکتورسازی ـ مس کرمان

سپاهان ـ راه آهن

استقلال ـ ذوب آهن

هفته چهارم، ۱۵ و ۱۶ مرداد

نفت آبادان ـ نفت تهران

آلومینیوم هرمزگان ـ فولاد خوزستان

سایپای کرج ـ داماش گیلان

مس کرمان ـ استقلال تهران

راه آهن تهران ـ تراکتورسازی تبریز

پیکان تهران ـ گهر درود

پرسپولیس ـ صبای قم

ملوان ـ فجر سپاسی

ذوب آهن ـ سپاهان

هفته پنجم، ۲۷ و ۲۸ مرداد

داماش گیلان ـ پرسپولیس

فولاد خوزستان ـ مس کرمان

آلومینیوم هرمزگان ـ راه آهن

صبای قم ـ فجر سپاسی

گهر درود ـ ذوب آهن

تراکتورسازی تبریز ـ نفت آبادان

نفت تهران ـ پیکان

سپاهان اصفهان ـ سایپای کرج

استقلال ـ ملوان

هفته ششم، ۲ و ۳ شهریور

پرسپولیس ـ استقلال

فجر سپاسی ـ گهر درود

سایپای کرج ـ آلومینیوم هرمزگان

مس کرمان ـ داماش گیلان

راه آهن ـ فولاد خوزستان

پیکان ـ سپاهان

ملوان ـ نفت تهران

ذوب آهن ـ تراکتورسازی

هفته هفتم، ۷ و ۸ شهریور

داماش گیلان ـ ملوان

فولاد خوزستان ـ پرسپولیس

آلومینیوم هرمزگان ـ مس کرمان

سایپای کرج ـ راه آهن

گهر درود ـ نفت آبادان

تراکتورسازی تبریز ـ صبای قم

نفت تهران ـ ذوب آهن

سپاهان ـ فجر سپاسی

استقلال ـ پیکان

هفته هشتم، ۲۴ و ۲۵ شهریور

نفت آبادان ـ سپاهان

فجر سپاسی ـ داماش گیلان

صبای قم ـ گهر درود

مس کرمان ـ سایپای کرج

راه آهن ـ استقلال

پیکان ـ آلومینیوم هرمزگان

پرسپولیس ـ نفت تهران

ملوان ـ تراکتورسازی تبریز

ذوب آهن ـ فولاد خوزستان

هفته نهم، ۱ و ۲ مهر

داماش گیلان ـ راه آهن

فولاد ـ ملوان

آلومینیوم هرمزگان ـ نفت آبادان

سایپا ـ پیکان

مس کرمان ـ ذوب آهن

تراکتورسازی تبریز ـ گهر درود

نفت تهران ـ صبای قم

سپاهان ـ پرسپولیس

استقلال ـ فجر سپاسی

هفته دهم، ۶ و ۷ مهر

نفت آبادان ـ استقلال

فجر سپاسی ـ تراکتورسازی

صبای قم ـ داماش گیلان

گهر درود ـ نفت تهران

راه آهن ـ مس کرمان

پیکان ـ فولاد

پرسپولیس ـ آلومینیوم هرمزگان

ملوان ـ سپاهان

ذوب آهن ـ سایپا

هفته یازدهم، ۲۸ و ۲۹ مهر
لیگ برتر

داماش گیلان ـ ذوب آهن

فولاد خوزستان ـ نفت آبادان

آلومینیوم هرمزگان ـ فجر سپاسی

سایپا ـ پرسپولیس

مس کرمان ـ ملوان

راه آهن ـ پیکان

نفت تهران ـ تراکتورسازی تبریز

سپاهان ـ گهر درود

استقلال ـ صبا

هفته دوازدهم، ۵ ، ۶ و ۷ آبان

نفت آبادان ـ داماش گیلان

فجر سپاسی ـ نفت تهران

صبای قم ـ سپاهان

گهر درود ـ فولاد

تراکتورسازی تبریز ـ استقلال

پیکان ـ مس کرمان

پرسپولیس ـ راه آهن

ملوان ـ سایپا

ذوب آهن ـ آلومینیوم هرمزگان

هفته سیزدهم، ۲۶ و ۲۷ آبان

داماش گیلان ـ گهر درود

فولاد خوزستان ـ فجر سپاسی

آلومینیوم هرمزگان ـ صبای قم

سایپای کرج ـ نفت آبادان

مس کرمان ـ پرسپولیس

راه آهن ـ ملوان

پیکان ـ ذوب آهن

سپاهان ـ تراکتورسازی

استقلال ـ نفت تهران

هفته چهاردهم، ۱ و ۲ آذر

نفت آبادان ـ مس کرمان

فجر سپاسی ـ سایپا

صبای قم ـ فولاد خوزستان

گهر درود ـ استقلال

تراکتورسازی تبریز ـ داماش گیلان

نفت تهران ـ سپاهان

پرسپولیس ـ پیکان

ملوان ـ آلومینیوم

ذوب آهن ـ راه آهن

هفته پانزدهم، ۶ و ۷ آذر

داماش گیلان ـ نفت تهران

فولاد خوزستان ـ‌تراکتورسازی تبریز

آلومینیوم هرمزگان ـ گهر درود

سایپا ـ صبای قم

مس کرمان ـ فجر سپاسی

راه آهن ـ نفت آبادان

پیکان ـ ملوان

سپاهان ـ استقلال

پرسپولیس ـ ذوب آهن

هفته شانزدهم، ۱۱ و ۱۲ آذر

نفت آبادان ـ ذوب آهن

فجر سپاسی ـ پیکان

صبای قم ـ راه آهن

گهر درود ـ مس کرمان

تراکتورسازی تبریز ـ آلومینیوم هرمزگان

نفت تهران ـ سایپای کرج

سپاهان ـ داماش گیلان

استقلال ـ فولاد خوزستان

ملوان ـ پرسپولیس

هفته هفدهم، ۱۷ و ۱۸ آذر

داماش گیلان ـ استقلال

فولاد خوزستان ـ نفت تهران

آلومینیوم هرمزگان ـ سپاهان

سایپا ـ گهر درود

مس کرمان ـ صبای قم

راه آهن ـ فجر سپاسی

پیکان ـ نفت آبادان

پرسپولیس ـ تراکتورسازی

ذوب آهن ـ ملوان

هفته هجدهم، ۱ و ۲ دی

پرسپولیس ـ نفت آبادان

آلومینیوم هرمزگان ـ استقلال

ملوان انزلی ـ گهر درود

مس کرمان ـ سپاهان

سایپای کرج ـ تراکتورسازی

پیکان ـ صبای قم

ذوب آهن ـ فجر سپاسی

فولاد ـ داماش گیلان

راه آهن ـ نفت تهران

هفته نوزدهم، ۶ و ۷ دی

داماش گیلان ـ آلومینیوم هرمزگان

نفت آبادان ـ ملوان

سپاهان ـ فولاد خوزستان

فجر سپاسی ـ پرسپولیس

صبای قم ـ ذوب آهن

استقلال ـ سایپا

گهر درود ـ راه آهن

نفت تهران ـ مس کرمان

تراکتورسازی تبریز ـ پیکان

هفته بیستم، ۱۱ و ۱۲ دی

پیکان ـ داماش گیلان

نفت آبادان ـ فجر سپاسی

سایپا ـ فولاد خوزستان

آلومینیوم هرمزگان ـ نفت تهران

ملوان ـ صبای قم

پرسپولیس ـ گهر زاگرس

مس کرمان ـ تراکتورسازی

راه آهن ـ سپاهان

ذوب آهن ـ استقلال

هفته بیست و یکم، ۱۸ و ۱۹ دی

نفت تهران ـ نفت آبادان

فولاد خوزستان ـ آلومینیوم هرمزگان

داماش گیلان ـ سایپای کرج

استقلال تهران ـ مس کرمان

تراکتورسازی تبریز ـ راه آهن تهران

گهر درود ـ پیکان تهران

صبای قم ـ پرسپولیس

فجر سپاسی ـ ملوان

سپاهان ـ ذوب آهن

هفته بیست و دوم، ۲۴ و ۲۵ دی

پرسپولیس ـ داماش گیلان

مس کرمان ـ فولاد خوزستان

راه آهن ـ آلومینیوم هرمزگان

فجر سپاسی ـ صبای قم

ذوب آهن ـ گهر درود

نفت آبادان ـ تراکتورسازی تبریز

پیکان ـ نفت تهران

سایپای کرج ـ سپاهان اصفهان

ملوان ـ استقلال

هفته بیست و سوم، ۲۹ و ۳۰ دی

استقلال ـ پرسپولیس

گهر درود ـ فجر سپاسی

آلومینیوم هرمزگان ـ سایپای کرج

داماش گیلان ـ مس کرمان

فولاد خوزستان ـ راه آهن

سپاهان ـ پیکان

نفت تهران ـ ملوان

تراکتورسازی ـ ذوب آهن

هفته بیست و چهارم، ۵ و ۶ بهمن

ملوان ـ داماش گیلان

پرسپولیس ـ فولاد خوزستان

مس کرمان ـ آلومینیوم هرمزگان

راه آهن ـ سایپای کرج

نفت آبادان ـ گهر درود

صبای قم ـ تراکتورسازی تبریز

ذوب آهن ـ نفت تهران

فجر سپاسی ـ سپاهان

پیکان ـ استقلال

هفته بیست و پنجم، ۱۰ و ۱۱ بهمن

سپاهان ـ نفت آبادان

داماش گیلان ـ فجر سپاسی

گهر درود ـ صبای قم

سایپای کرج ـ مس کرمان

استقلال ـ راه آهن

آلومینیوم هرمزگان ـ پیکان

نفت تهران ـ پرسپولیس

تراکتورسازی تبریز ـ ملوان

فولاد خوزستان ـ ذوب آهن

هفته بیست و ششم، ۲۴ و ۲۵ بهمن

راه آهن ـ داماش گیلان

ملوان ـ فولاد

نفت آبادان ـ آلومینیوم هرمزگان

پیکان ـ سایپا

ذوب آهن ـ مس کرمان

گهر درود ـ تراکتورسازی تبریز

صبای قم ـ نفت تهران

پرسپولیس ـ سپاهان

فجر سپاسی ـ استقلال

هفته بیست و هفتم، ۱ و ۲ اسفند
لیگ برتر

استقلال ـ نفت آبادان

تراکتورسازی ـ فجر سپاسی

داماش گیلان ـ صبای قم

نفت تهران ـ گهر درود

مس کرمان ـ راه آهن

فولاد ـ پیکان

آلومینیوم هرمزگان ـ پرسپولیس

سپاهان ـ ملوان

سایپا ـ ذوب آهن

هفته بیست و هشتم، ۱۱ و ۱۲ اسفند

ذوب آهن ـ داماش گیلان

نفت آبادان ـ فولاد خوزستان

فجر سپاسی ـ آلومینیوم هرمزگان

پرسپولیس ـ سایپا

ملوان ـ مس کرمان

پیکان ـ راه آهن

تراکتورسازی تبریز ـ نفت تهران

گهر درود ـ سپاهان

صبا ـ استقلال

هفته بیست و نهم، ۱۷ و ۱۸ اسفند

داماش گیلان ـ نفت آبادان

نفت تهران ـ فجر سپاسی

سپاهان ـ صبای قم

فولاد ـ گهر درود

استقلال ـ تراکتورسازی تبریز

مس کرمان ـ پیکان

راه آهن ـ پرسپولیس

سایپا ـ ملوان

آلومینیوم هرمزگان ـ ذوب آهن

هفته سی‌ام، ۲۵ و ۲۶ اسفند

گهر درود ـ داماش گیلان

فجر سپاسی ـ فولاد خوزستان

صبای قم ـ آلومینیوم هرمزگان

نفت آبادان ـ سایپای کرج

پرسپولیس ـ مس کرمان

ملوان ـ راه آهن

ذوب آهن ـ پیکان

تراکتورسازی ـ سپاهان

نفت تهران ـ استقلال

هفته سی و یکم، ۸ و ۹ فروردین ۹۲

مس کرمان ـ نفت آبادان

سایپا ـ فجر سپاسی

فولاد خوزستان ـ صبای قم

استقلال ـ گهر درود

داماش گیلان ـ تراکتورسازی تبریز

سپاهان ـ نفت تهران

پیکان ـ پرسپولیس

آلومینیوم ـ ملوان

راه آهن ـ ذوب آهن

هفته سی و دوم، ۲۳ و ۲۴ فروردین

نفت تهران ـ داماش گیلان

‌تراکتورسازی تبریز ـ فولاد خوزستان

گهر درود ـ آلومینیوم هرمزگان

صبای قم ـ سایپا

فجر سپاسی ـ مس کرمان

نفت آبادان ـ راه آهن

ملوان ـ پیکان

استقلال ـ سپاهان

ذوب آهن ـ پرسپولیس

هفته سی و سوم، ۳۰ فروردین ۹۲

ذوب آهن ـ نفت آبادان

پیکان ـ فجر سپاسی

راه آهن ـ صبای قم

مس کرمان ـ گهر درود

آلومینیوم هرمزگان ـ تراکتورسازی تبریز

سایپای کرج ـ نفت تهران

داماش گیلان ـ سپاهان

فولاد خوزستان ـ استقلال

پرسپولیس ـ ملوان

هفته سی و چهارم، ۱۵ اردیبهشت ۹۲

استقلال ـ داماش گیلان

نفت تهران ـ فولاد خوزستان

سپاهان ـ آلومینیوم هرمزگان

گهر درود ـ سایپا

صبای قم ـ مس کرمان

فجر سپاسی ـ راه آهن

نفت آبادان ـ پیکان

تراکتورسازی ـ پرسپولیس

ملوان ـ ذوب آهن

 

 

تهیه شده توسط گروه یاس

  • موضوع : مجله خبری
  • تاریخ انتشار : دوشنبه, 05 تیر 1391
اخبار سیاسی ، اخبار اقتصادی ، اخبار حوادث ، اخبار فرهنگی ، اخبار ایران و جهان ، خبرهای هنری تمامی این محتواها در موضوع : مجله خبری
 
 
 

موزن میکروتاچ مکس

خرید موزن میکروتاچ مکس